Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact op met ons servicecentrum.

Direct zorg aanvragen

088 - 11 77 430

Wijkverpleging

Met wijkverpleging bieden wij verzorging, verpleging en ondersteuning aan huis. Zo zorgen we ervoor dat u langer thuis kunt blijven wonen. 

Verzorgenden en verpleegkundigen van Thebe verlenen de wijkverpleging. Bij Thebe werken ook verpleegkundigen die speciale kennis hebben over longzorg, wondzorg en palliatieve zorg. Als u denkt dat u zorg nodig heeft, gaan wij eerst met u in gesprek. Dat gesprek heet het verpleegkundig adviesgesprek. Hierin kijken we samen met u en uw naasten naar oplossingen voor uw situatie. We proberen daar zo min mogelijk professionele zorg voor in te zetten. Andere oplossingen zijn de inzet van hulpmiddelen en de uitbreiding van uw netwerk. Wanneer er écht geen andere oplossing is, zetten we de wijkverpleging van Thebe in. 

Wanneer komt u in aanmerking voor wijkverpleging bij Thebe? 

U kunt wijkverpleging van Thebe aanvragen als u hulp nodig heeft die uw omgeving niet kan bieden. Hulp kan nodig zijn bij uw persoonlijke verzorging of als u een ziekte, wond of aandoening heeft. Wij gaan dan samen met u en uw naasten kijken naar de mogelijkheden. Met wijkverpleging kunt u langer zelfstandig thuis blijven wonen. 

Vergoeding van uw zorg 

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u een gesprek aanvragen met de wijkverpleegkundige. In dit verpleegkundig adviesgesprek zoekt de wijkverpleegkundige samen met u naar oplossingen voor uw situatie. Als blijkt dat u tóch zorg nodig heeft, vraagt de wijkverpleegkundige de indicatie aan op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij worden alle kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet gebruikt.  

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u wijkverpleging ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de wijkverpleging worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl.  

Wijkverpleging - stap voor stap

U leest hier welke stappen u zet om wijkverpleging aan te vragen.

Stap 1

Wijkverpleging aanvragen

U kunt zorg aan huis op twee manieren aanvragen: via de website of telefonisch. Als u klikt op de button ‘Zorg aanvragen’ kunt u een contactformulier invullen of u belt naar het telefoonnummer. Ontvangt u al zorg van Thebe? Dan kunt u ook direct contact opnemen met het buurtteam. Ook uw huisarts of een medisch specialist van een zorginstelling kan wijkverpleging voor u aanvragen. Als wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen we contact met u op.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij nemen contact met u op 
  Als de aanvraag binnen is, nemen wij contact met u op. U hoeft tot die tijd niets te doen. 

Wat wij van u verwachten

 • NAW-gegevens
  Voor het aanmelden hebben wij uw naam, adres en woonplaats nodig.  
Stap 2

Afspraak met de Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een verpleegkundig adviesgesprek. In dit gesprek gaat u samen met uw naasten en de wijkverpleegkundige op zoek naar oplossingen voor uw situatie. Soms kan de inzet van zorgtechnologie of het uitbreiden van uw netwerk voldoende zijn. Is professionele zorg toch nodig? Dan stelt de wijkverpleegkundige in hetzelfde gesprek de juiste indicatie. Hier hoeft u niets voor te doen. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Geen wijkverpleging nodig 
  Als uit het adviesgesprek blijkt dat u geen wijkverpleging nodig heeft, geven wij u adviezen waarmee u zelfstandig en/of samen met uw naasten verder kunt. 
 • U heeft wijkverpleging nodig
  In het verpleegkundige adviesgesprek wordt de indicatie gesteld en maakt de wijkverpleegkundige afspraken met u over het vervolg van de wijkverpleging. 

Wat wij van u verwachten 

 • Burgerservicenummer
  U heeft een BSN-nummer nodig om zich te identificeren. Het is fijn als u dit nummer al heeft opgezocht voordat wij langskomen. 
 • Aanwezig bij gesprek
  Wij raden u aan om uw partner, mantelzorger of een naaste uit te nodigen voor het gesprek. Twee horen meer dan één en u heeft dan iemand waarmee u kunt overleggen. 
Stap 3

Zorgplan

Als u in aanmerking komt voor zorg aan huis, stellen wij een zorgplan op. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke afspraken we maken over de zorg. Onze verzorgenden en verpleegkundigen houden in het zorgplan bij hoe het met u gaat. Zo hebben wij alle informatie bij elkaar en weten we precies welke zorg wij moeten leveren. Als het zorgplan is opgesteld, laten wij u het zorgplan lezen. Als u akkoord gaat met de inhoud, ondertekenen we het zorgplan. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Vertrouwelijke informatie 
  De informatie die in het zorgplan staat is vertrouwelijk. Uw naasten kunnen met toestemming van u het zorgplan ook lezen.
 • Inzicht in uw zorgplan
  U kunt uw zorgplan altijd lezen met de applicatie Puur van Jou. U ontvangt van ons inloggegevens die u toegang geven tot het zorgdossier. 

Wat wij van u verwachten 

 • Akkoord op het zorgplan
  Leest u het zorgplan goed door voordat u akkoord geeft. 
Stap 4

Start zorg

Als u acuut zorg nodig heeft, beginnen wij gelijk met de zorg aan huis. In de andere gevallen maakt het buurtteam afspraken met u over de start van de zorg. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Regie over uw eigen leven
  Wij baseren onze zorg op wat u zelf nog kunt en wat uw sociale omgeving nog kan oppakken. Daarbij kijken we welke aanvullende hulp u nodig heeft van onze professionals.  
 • Vragen
  U kunt altijd bij ons terecht als u vragen heeft of als u advies wilt. 

Wat wij van u verwachten 

 • Aanwezig
  Het buurtteam komt binnen een bepaalde tijdsplanning. Om u van de juiste zorg te kunnen voorzien, vragen wij u om op de afgesproken tijden thuis te zijn.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over wijkverpleging.

Het buurtteam komt tussen vooraf bepaalde tijden bij u thuis om zorg te verlenen. 

Het buurtteam bestaat uit een aantal mensen dat zorg verleent bij u thuis. Ons doel is dat u zo vaak mogelijk door dezelfde verzorgenden of verpleegkundigen wordt geholpen.