Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Rookbeleid

Bij Thebe streven we naar een rookvrije omgeving. Dit past bij het plan van de landelijke overheid om in 2040 een volledig rookvrije generatie te hebben. Zowel voor cliënten als voor medewerkers is er bij Thebe een rookbeleid.

Rookbeleid voor cliënten

Roken is voor bewoners van de locaties van Thebe alleen toegestaan in het eigen domein of op een aangewezen plaats buiten. Het kan zijn dat in de kamer waarin gerookt wordt ook wordt geslapen. Thebe biedt de mogelijkheid om een speciale rookzuil te huren.

In Nederland heeft iedereen volgens de Tabakswet recht op een rookvrije werkomgeving. Daarom vragen we bewoners van locaties én cliënten in de wijk uiterlijk 1 uur vóór het geplande zorgmoment niet meer te roken. Ook vragen we ze de ruimte waarin is gerookt goed te luchten voorafgaand aan het zorgmoment. 

Rookbeleid voor medewerkers

Medewerkers van Thebe mogen niet roken tijdens werktijd. Dit geldt voor al het personeel van Thebe. Dus voor de medewerkers op de locaties van Thebe, voor de medewerkers in de wijk en voor de medewerkers in de ondersteuning.