Privacy en privacyverklaring

Thebe vindt de privacy van gebruikers van onze websites belangrijk en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Om ons werk te kunnen doen, hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van u nodig. Met al uw gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe zorgvuldig? Dat is vastgelegd in het privacyreglement van Thebe.

Wat registreren we en waarom

Als u een formulier invult via onze site, dan registreren we de gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Komt u bij ons in zorg? Dan hebben we meer gegevens van u nodig. We verzamelen dan in een zorgdossier de gegevens die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat altijd om informatie die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. Gegevens over zaken zoals godsdienst of ras (bijzondere persoonsgegevens) registreren we in principe niet. Bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw zorgdossier is strikt persoonlijk. Wij vinden het belangrijk om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, daarom geven we maximaal 1 persoon toegang/ inzage in uw dossier.

Alléén met uw toestemming

Thebe mag al deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. Zowel als u alleen een vraag stelt, als wanneer u bij ons in zorg komt. In de zorgovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. Wanneer onze medewerkers u om persoonsgegevens vragen of andere informatie verzamelen, zullen ze aangeven waarvoor die informatie bedoeld is en wat er mee gebeurt. Medewerkers van Thebe kunnen zich altijd legitimeren. Dus als u twijfelt, vraag dan om hun Thebe-pas. U weet dan zeker dat uw gegevens in betrouwbare handen zijn.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren de informatie niet langer dan strikt noodzakelijk. Zodra we de gegevens niet meer nodig hebben, vernietigen we deze op zorgvuldige wijze. Voor sommige stukken is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Voor medische gegevens is dat in beginsel 20 jaar of langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is.

Uw eigen gegevens inzien

U heeft het recht uw eigen gegevens in te zien en een afschrift daarvan te vragen. Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw gegevens in een overdraagbare vorm te verkrijgen, te corrigeren, aan te vullen of te laten vernietigen. Meer informatie over deze rechten vindt u hier.

Als uw verzoek over het zorgdossier gaat, dan kunt u bij uw zorgcoördinator of EVV-er terecht. Als uw verzoek om het medisch dossier gaat, dan kunt u uw verzoek bij de behandelend arts neerleggen. Voor andere gegevens kunt u een verzoek indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG@thebe.nl). We behandelen dit verzoek zo snel mogelijk. In principe is dat binnen vier weken.

De verantwoordelijke Thebe-medewerker laat u binnen vier weken na uw verzoek weten of en in hoeverre daaraan voldaan kan worden. Een weigering komt altijd met een duidelijke reden. Via onderstaande formulieren kunt u een verzoek indienen om cliëntgegevens in te zien, te wijzigen of te vernietigen.

Inzage gegevens (Pdf)
Vernietiging gegevens (Pdf)

Privacystatement en privacyreglement

In het Privacyreglement voor cliënten vindt u een praktische uitwerking van de geldende privacyregelgeving (waaronder de AVG) voor de organisatie van Thebe. Onze Privacyverklaring is een verkorte, vereenvoudigde weergave van dit reglement.

Klachten

Wanneer u vindt dat Thebe zich niet houdt aan de afspraken uit het privacyreglement, laat het ons dan weten. Als we er gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de raad van bestuur. Ook kunt u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming (via fg@thebe.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op de website van Thebe

Thebe vindt de privacy van gebruikers van onze website belangrijk en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In dit statement informeren wij u over onze cookies.