Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

SAM Methodiek

SAM staat voor SAmen Mensgericht (SAM). Met SAM methode richten we ons op persoonsgerichte zorg. De SAM aanpak maakt mensgerichte ondersteuning zichtbaar, bespreekbaar en meetbaar.

SAM staat voor SAmen Mensgericht en het is een methode om de Bedoeling van Thebe in de praktijk zichtbaar, bespreekbaar en meetbaar te maken. SAM geeft inzicht hoe we SAmen Mensgericht werken! Het doel is om samen in gesprek te gaan, in gesprek te blijven en écht te kijken naar het leven van de cliënt. Zonder oordeel wordt er een gedetailleerd beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken en er wordt ingezoomd op de persoonsgerichte zorg.

Hierdoor worden ook hele kleine dingen zichtbaar die eerder niet zichtbaar waren. Door de uitkomsten van de SAM-methodiek wordt duidelijk hoe ouderen en kwetsbaren hun leven écht ervaren. Zo bewegen we steeds meer van handelen zoals we dat altijd doen naar bewust handelen.