Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Klokkenluidersregeling

Thebe heeft een klokkenluidersregeling, zodat werknemers op een veilige en vertrouwelijke manier misstanden binnen de organisatie kunnen melden. 

Voor Thebe is het belangrijk dat medewerkers ( hieronder wordt in dit verband ook verstaan stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers) zich veilig voelen bij de organisatie, de leidinggevende, de collega’s en bij de cliënt.

Thebe zet zich daarom in om voor haar medewerkers een veilige omgeving te creëren en verwacht daarin van medewerkers dat die verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid ook wordt genomen. Binnen Thebe geldt daarom de Kaderregeling Veiligheidsbeleid. Een van de onderdelen van dit Veiligheidsbeleid is de Klokkenluidersregeling.

Bekijk de klokkenluidersregeling van Thebe 

Vaststelling klokkenluidersregeling

Thebe stelde de klokkenluidersregeling vast op 23 juni 2016. Daarmee geven we uitvoering aan artikel 2.5.2 van de Zorgbrede Governancecode (sinds 1 januari 2017 van kracht) en artikel 2 van de Wet Huis voor Klokkenluiders (sinds 1 juli 2016 van kracht).