Aanmelden nieuwe zorg

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Complexe lichamelijke aandoeningen

Ook met een chronische lichamelijke aandoening of handicap kunt u zo zelfstandig mogelijk leven. Soms heeft u extra hulp nodig. Hiervoor kunt u bij Thebe terecht. Wij zijn er voor u als zorg en behandeling bij complexe lichamelijke beperkingen noodzakelijk wordt. Wij gaan altijd uit van uw mogelijkheden. En we helpen u zoveel mogelijk zelf te doen. Zo leeft u uw leven zoveel mogelijk zoals u gewend was. 

Een complexe lichamelijke aandoening vraagt om specialistische verzorging en behandeling. Thebe heeft hier veel ervaring mee. U kunt met verschillende chronische aandoeningen bij ons terecht. Denk aan MS, ALS, de ziekte van Parkinson en spierziekten als Duchenne en myotone dystrofie.  

Wij hebben ook ervaring met complexe zorgvragen bij zowel aangeboren als niet-aangeboren handicaps. Bijvoorbeeld aan het gehoor en aan de spraak. U bent met een chronische lichamelijke beperking of handicap bij Thebe in goede handen.  

Ons uitgangspunt is altijd: u zoveel mogelijk zelfstandig laten leven. Waar het nodig is, helpen we u. Het voorkomen en behandelen van complicaties speelt hierbij een grote rol. Wat u zelf kunt, doet u zelf. Wij betrekken uw familie bij uw zorg. Ook hen bieden we ondersteuning als zij daar behoefte aan hebben.  

Via Thebe is er 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg dichtbij. Als enige in de regio bieden wij op de afdeling Geeracker, onderdeel van Thebe Elisabeth in Goirle, continue thuisbeademing.  

Complexe lichamelijke aandoeningen - stap voor stap

U kunt met verschillende chronische aandoeningen bij Thebe terecht. Denk aan MS, ALS, Parkinson en spierziekten zoals Duchenne en myotone dystrofie. Heeft u een complexe zorgvraag door een handicap aan bijvoorbeeld het gehoor of de spraak? Ook dan kunt u bij Thebe terecht. Wij bieden intensieve verpleegkundige zorg en technologische begeleiding, waaronder continue thuisbeademing. 

Stap 1

Aanmelden

Wilt u bij Thebe komen wonen? U kunt wonen en behandelen bij complexe lichamelijke beperkingen op verschillende manieren aanvragen. Het kan via de website. Ga dan naar het formulier 'Zorg aanvragen' en vul het in. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 0900-8122 of bellen naar de locatie van uw keuze. Hier vindt u een overzicht van de locaties. Ook uw huisarts of specialist kan u bij ons aanmelden. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij helpen u graag 
  Heeft u vragen? Bel ons gerust. Wij helpen u graag. 

Wat wij van u verwachten

 • Houd uw gegevens bij u in de buurt 
  Vraagt u zorg aan? Houd dan uw gegevens bij u in de buurt. Uw burgerservicenummer (BSN) staat op uw identiteitsbewijs, paspoort en rijbewijs.
Stap 2

Indicatie regelen

Is uw aanvraag verwerkt? Dan neemt de zorgconsulent contact met u op. Deze adviseur brengt uw zorgvraag in kaart. U heeft hiervoor een indicatie nodig. Hierin staat precies beschreven op welke zorg u recht heeft. Heeft u nog geen indicatie? Vraag deze dan aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Hulp nodig
  Lukt het niet om uw indicatie te regelen, dan helpen wij u graag. 

Wat wij van u verwachten 

 • Neem contact op 
  Heeft u vragen over het regelen van uw indicatie? Neem dan contact met ons op. 
Stap 3

Locatie bepalen

Wonen en behandelen bij complexe lichamelijke aandoeningen kan op twee locaties: Elisabeth en Geeracker in Goirle. De zorgconsulent bekijkt welke zorg u nodig heeft en of wij aan uw zorgvraag kunnen voldoen. De zorgconsulent vertelt u ook of er plaats is. Is dit niet het geval? Dan zetten wij u op de wachtlijst. Wij kijken dan samen met u welke zorg nodig is om deze periode te overbruggen. Dat kan zijn met extra zorg thuis, of op een andere afdeling of locatie. Is er wel plaats? Dan nemen we contact met u op. We plannen dan een afspraak en een rondleiding. Daarna beslist u of u verhuist.

Ook bestaat de mogelijkheid om een proefperiode te verblijven. Hiermee ervaart u zelf of u hier wilt wonen en of u zich veilig voelt. En natuurlijk of u vindt dat wij de zorg op een verantwoorde manier leveren. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Rondleiding op locatie 
  Vraagt gerust een rondleiding aan op de locatie van uw voorkeur. U kunt dan alvast de sfeer proeven. U bent ook altijd welkom voor een kop koffie.

Wat wij van u verwachten 

 • Snel beslissen 
  Komt er woonruimte voor u beschikbaar? Dan vragen wij u snel te beslissen. Zodra u akkoord bent met de woonruimte, kunt u verhuizen.
Stap 4

Verhuizen

Gaat u akkoord met uw nieuwe woonruimte? Dan spreken we samen een verhuisdatum af. Van tevoren brengen we met u in kaart welke hulpmiddelen nodig zijn bij uw zorg. We zorgen ervoor dat alles werkt wanneer u bij ons komt wonen.

Wat u van ons mag verwachten 

 • Tips voor de verhuizing 
  U regelt uw verhuizing zelf, samen met familie of naasten. Wij geven u wel tips om de verhuizing goed te laten verlopen.

Wat wij van u verwachten 

 • Eigen spullen meenemen 
  U mag eigen meubels en spullen meenemen. Zo maakt u van uw nieuwe woonruimte uw thuis. Houd hierbij rekening met de hulpmiddelen die ook in uw nieuwe woonruimte staan. 
   
 • Laat instanties weten dat u verhuist
  Denk hierbij aan de gemeente, uw ziektekostenverzekeraar, uw huisarts, uw kranten of tijdschriften en verenigingen waar u lid bent. 
Stap 5

Start zorg

U woont bij Thebe. Op de eerste dag maakt u kennis met verschillende zorgverleners. Denk aan de zorgcoördinator, verpleegkundigen en verzorgenden. De fysiotherapeut en de ergotherapeut komen de eerste dag bij u langs om te kijken of alles goed werkt. Ook de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist komen met u kennismaken. Zij nemen de eerste belangrijke informatie met u door, zoals medicijngebruik.

In de dagen erna maakt u kennis met andere zorgverleners op de locatie. In uw zorgafspraken leest u hoe uw week eruitziet en hoe uw agenda is gevuld. Veel bepaalt u zelf. Hoe laat u opstaat, waar en hoe laat u eet en hoe u uw dag verder invult. Thebe organiseert verschillende activiteiten en dagbesteding. Ook is uw familie altijd welkom. De zorgmomenten passen we op uw agenda aan. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Wij houden ons aan de afspraken 
  In uw zorgdossier staan afspraken over uw verzorging en behandelingen. Wij houden ons aan deze afspraken. 

Wat wij van u verwachten 

 • Veranderen uw wensen en behoeften? 
  Geef dat aan ons door, dan passen wij onze zorg hierop aan. 

Meer informatie

Lees hieronder meer over Complexe lichamelijke aandoeningen.

De zorg richten we zo in dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. In de zorgafspraken leggen wij uw week en uw agenda vast. De zorgmomenten passen wij hierop aan. U bepaalt zelf hoe laat u wakker wordt en wanneer u zorg krijgt. Ook de plek waar u eet, kiest u zelf. Dat kan op uw eigen kamer of in de gemeenschappelijke ruimte. Verder deelt u uw dag in met eigen hobby’s, activiteiten, familiebezoek en behandelingen. Deelnemen aan activiteiten van Thebe is ook een optie. U bent vrij om te gaan en staan waar u wilt.  

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw eigen zorgcoördinator. Ieder halfjaar plannen wij een evaluatie met u in. We bespreken dan of de afspraken nog passen bij uw wensen en mogelijkheden. Als het nodig is, passen we de behandelafspraken aan. Daarnaast heeft u regelmatig contact met uw zorgverleners. Afspraken kunnen tussentijds altijd worden bijgesteld als uw behoeften veranderen. 

Visie

Ieder mens heeft mogelijkheden en kan zelf keuzes maken. Ook met een aandoening of handicap. Wij luisteren naar uw wensen en behoeften. En we ondersteunen u met onze kennis en kunde. Waar nodig, zetten we technologische hulpmiddelen in. Zo krijgt u de zorg die u nodig heeft. Als u bij ons komt wonen, respecteren wij uw privacy, uw vrijheid en uw eigen gewoontes. U kunt bij ons uzelf zijn.

Innovatie 

Onze kennis en ervaring op het gebied van complexe lichamelijke aandoeningen breiden we continu verder uit. Vooral op het gebied van fysiotherapie en ergotherapie is onze expertise groot. Thebe zoekt altijd verder. Bieden de technologie en automatisering bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden? 

Wij werken met de nieuwste hulpmiddelen, zoals oogbolbesturing en tongbesturing. Daarnaast zijn we betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van dit soort technische hulpmiddelen. Dit doen we samen met onze partners. Dat zijn onder meer Welzorg, de afdeling Neurologie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Revalidatiecentrum Leijpark.  

Uniek is ook het gespecialiseerd centrum thuisbeademing van Thebe. Hier werken we nauw samen met het centrum voor thuisbeademing van Maastricht UMC. Ook nemen we deel aan Parkinsonnet. Een aantal behandelaren rondde een speciale scholing af over de zorg voor mensen met Parkinson. Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.