Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Expertisecentrum

De zorgvragen van bewoners worden steeds ingewikkelder. Daarom is verdere verdieping van kennis en specialisatie nodig. Op de Thebe locaties Aeneas, Elisabeth en Heilaarstaete wonen mensen die specialistische en complexe zorg nodig hebben. Deze 3 locaties gaan zich de komende jaren ontwikkelen tot volwaardige expertisecentra op specifieke doelgroepen. Zo kunnen we de opgebouwde kennis uitbreiden en borgen. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de bewoners en de kwaliteit van werken van onze medewerkers.

Expertisecentra

Het ondersteuningsteam Expertise staat de Expertisecentra hierin bij. Daarnaast werken zij samen met wetenschappelijke netwerken om de kennis over de zorg te verbeteren. Alle kennis die hieruit voortkomt, wordt met alle Thebe medewerkers gedeeld om het leerklimaat binnen de organisatie te versterken.

Ontwikkeling regionale expertisecentra

Het ministerie van VWS heeft besloten om voor specifieke doelgroepen met een laag volume, hoog complex (LvHc) een kennisinfrastructuur te ontwikkelen. In deze ontwikkeling sluit Thebe zich aan als specialist om de locaties verder te ontwikkelen tot een expertisecentrum van die doelgroep. In april 2024 is Thebe Heilaarstaete geaccrediteerd tot Regionaal Expertisecentrum Korsakov. Later dit jaar gaat Thebe ook op voor de accreditatie tot Regionaal Expertisecentrum NAH+.