Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Eerstelijns verblijf: Tijdelijk zorg uit handen

U bent het liefst thuis. Toch kan het zijn dat u tijdelijk niet in uw woning kunt blijven. Bijvoorbeeld omdat u voor korte tijd verzorging nodig heeft. Of omdat u palliatieve zorg liever op onze locatie krijgt dan thuis. Op de afdeling eerstelijns verblijf krijgt u de zorg die past bij uw situatie. Wij gaan hierbij uit van uw mogelijkheden. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat u nodig heeft.

Wij begrijpen dat u graag thuis bent. Als dat (tijdelijk) niet kan, kunt u bij ons terecht. Wij zorgen dat u zich thuis voelt bij ons en luisteren naar uw wensen en behoeften. U krijgt zorg van een vast team van verpleegkundigen en verzorgenden. Ook zijn verschillende specialisten aan de afdeling verbonden. Zoals een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en een fysiotherapeut. Als dat nodig is, behandelen zij u.

Tijdens uw verblijf krijgt u een zorgcoördinator. De zorgcoördinator is het vaste aanspreekpunt voor u en uw naasten.

De afdeling eerstelijns verblijf is een open afdeling. U heeft hier alle vrijheid. Als u wilt, stellen wij samen met u een activiteitenprogramma op. Hierbij houden wij rekening met uw behandeling en met de doelen die u wilt behalen. Ook uw wensen en behoeften nemen we hierin mee.

Wanneer kunt u voor eerstelijns verblijf bij Thebe terecht?

In verschillende situaties kunt u tijdelijk bij Thebe wonen:

  • Na een ziekenhuisopname: u bent ontslagen uit het ziekenhuis. U bent nog niet voldoende opgeknapt om weer zelfstandig te wonen.
  • Voor palliatieve zorg: u bent ongeneeslijk ziek. U heeft nog een korte levensverwachting.
  • Om uw mantelzorger te ontlasten: u wilt uw mantelzorger tijdelijk ontlasten. Daarom zoekt u een logeeradres of zorghotel. Dit heet ook wel respijtzorg.
  • Voor een crisisopname: u kunt plotseling niet meer thuis wonen. U zoekt een opvangplek. Thebe biedt hiervoor crisisopname. Een crisisopname gebeurt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde op de locatie waar u terecht komt.

Vergoeding van uw zorg

Voor een tijdelijk verblijf bij Thebe heeft u een indicatie nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg wordt vergoed.

  • Dat kan bijvoorbeeld via een eerstelijns Verblijf (ELV). Dit wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Bekijk hier of uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt.
  • U kunt zich ook aanmelden voor eerstelijns verblijf met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Respijtzorg wordt meestal geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit loopt via uw gemeente.

Als u zich aanmeldt voor een tijdelijk verblijf bij Thebe, helpen wij u verder.

Eerstelijns verblijf - Stap voor stap

Hier leest u welke stappen u moet zetten om eerstelijns verblijf aan te vragen. 

Stap 1

Aanvraag eerstelijns verblijf

Aanvragen van eerstelijns verblijf kan op twee manieren: via de website of telefonisch. Ga naar het formulier 'Zorg aanvragen' en vul het in? U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 0900-8122 of bellen naar de locatie van uw keuze. Hier vindt u een overzicht van de locaties. 

Ook uw huisarts of de transferverpleegkundige van een andere zorginstelling kunnen de zorg voor u aanvragen. Ontvangen wij uw aanvraag? Dan nemen we contact met u op. Wij plannen dan een kennismakingsgesprek met u.

Wat u van ons mag verwachten

Wij nemen contact met u op
Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Vervolgens nemen we contact met u op. U hoeft hier niets voor te doen.

Wat wij van u verwachten

Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij u in de buurt
Bij de aanmelding hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), uw naam, adres en woonplaats nodig. Houd deze gegevens bij u in de buurt voor uw aanmelding.

Neem contact op als u vragen heeft
Heeft u vragen over de aanmelding? Belt u ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.

Stap 2

Kennismakingsgesprek

Wij plannen een kennismakingsgesprek met u en/of uw naaste. Wij komen dan naar u toe. Het gesprek kan ook telefonisch.

Tijdens het gesprek leren wij u graag kennen. Wij willen weten hoe het met u gaat en wat het doel is van het tijdelijke verblijf. Wij bieden u ook een rondleiding aan. Bent u daar zelf niet toe in staat? Dan nodigen wij uw mantelzorger of familie uit om een kijkje te nemen. Is dat ook niet mogelijk? Dan laten wij foto’s of video’s zien van onze locatie. Zo krijgt u toch een beeld van hoe onze afdeling eruit ziet.

Wat u van ons mag verwachten

Wij komen naar u toe
Wij komen naar u toe voor het gesprek. U hoeft niets te doen.

Wat wij van u verwachten

Stel gerust uw vragen
Heeft u vragen? Stel ze dan gerust tijdens het gesprek. Wij nemen de tijd voor u.

Stap 3

Opname bij eerstelijns verblijf

De wachttijden voor een eerstelijns verblijf zijn kort. U kunt vaak binnen twee weken na de aanvraag bij ons terecht. Komt een tijdelijke opnameplaats vrij? Dan nemen wij contact met u op. Wij geven dan aan op welke dag en hoe laat u welkom bent.

Als u nog thuis woont, regelt u zelf het vervoer naar Thebe. Verblijft u in een ziekenhuis of instelling, dan wordt het vervoer in overleg met u geregeld. Na uw aankomst is er een welkomstgesprek. We nemen alle afspraken rondom de zorg dan nog een keer met u door. Ook krijgt u een rondleiding van ons.

Wat u van ons mag verwachten

Gemeubileerde kamers
De kamers hebben een bed, kast, nachtkastje, wastafel en tv.

Beddengoed en handdoeken
U ontvangt bad- en beddengoed van Thebe. Neemt u liever uw eigen bad- en beddengoed mee? Dan is dat mogelijk.

Wat wij van u verwachten

Met vragen over de wachttijd kunt u contact opnemen
De wachttijd voor tijdelijk verblijf is ongeveer twee weken. Wilt u de exacte wachttijd weten? Bel dan met ons Servicecentrum.

U mag uw eigen stoel meenemen
Als u tijdelijk bij ons komt wonen, mag u uw eigen stoel meenemen.

U mag persoonlijke spullen meenemen
Neem gerust persoonlijke spullen mee, zoals foto’s en schilderijtjes. Zo creëert u een thuisgevoel.

Stap 4

Start zorg

U bent verhuisd. We starten met de zorg die u nodig heeft. Samen met u maken we een activiteitenprogramma. Zo weet u hoe de dagen eruit zien. In het programma staat wanneer u een afspraak heeft voor een behandeling. Ook andere activiteiten staan op het programma. Verder bent u vrij om te doen wat u wilt. Per dag eten we 3 keer gezamenlijk. Eet u liever alleen? Dat is geen probleem. Als u dit bij ons aangeeft, regelen wij dat voor u.

Wat u van ons mag verwachten

U heeft een vast aanspreekpunt
Op de afdeling heeft u een vast aanspreekpunt. Dit wordt ook wel de zorgcoördinator genoemd.

Wij helpen u met vragen en klachten
U kunt bij de zorgcoördinator terecht voor (formele) vragen en klachten. Natuurlijk kunt u ook aan andere zorgmedewerkers vragen stellen.

Wat wij van u verwachten

Bezoek het liefst na 11.00 uur
Bezoek is de hele dag welkom. Vóór 11 uur zijn we alleen erg druk met de verzorging van bewoners. Veel bezoekers voor dat tijdstip, is dus minder wenselijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Nodig uw mantelzorger of naaste uit voor het evaluatiegesprek
Het is fijn als u uw mantelzorger of een naaste uitnodigt voor het evaluatiegesprek.

Stap 5

Evaluatiegesprek

In principe verblijft u een korte periode bij ons. Na enkele weken hebben we een evaluatiegesprek met u. Bij dit gesprek zijn ook uw behandelaars en uw aanspreekpunt van de afdeling aanwezig. Tijdens dit gesprek kijken wij hoe het met u gaat. Ook bespreken we of de zorg die u ontvangt nog bij u past.

Wat u van ons mag verwachten

Past de zorg nog bij u?
Tijdens het evaluatiegesprek bekijken wij of de zorg die wij bieden nog bij u past. Misschien mag u al naar huis. Of misschien past de zorg van een andere instelling beter bij u.

Actief meedenken
Adviseren wij u om ergens anders zorg te ontvangen? Wij denken dan actief met u mee. Door onze ervaring en ons netwerk weten we waar u de beste zorg ontvangt.

Wat wij van u verwachten

Wij beantwoorden al uw vragen
Heeft u vragen? Stel ze gerust. Wij hebben de tijd voor u.

Meld een vermissing of diefstal
Meld vermissing of diefstal altijd bij uw zorgcoördinator.

Veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over eerstelijns verblijf.

Ja, u kunt bij ons logeren om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Servicecentrum.

Logeerzorg

Ja, er is ruimte voor een acute opname. Is crisisopvang nodig? Neem dan contact op met het Servicecentrum (088-1177430). De medewerker verbindt u door naar iemand van de zorginstelling waar u terecht kunt.

Nee, dit kan niet. Een aanmelding voor eerstelijns verblijf gaat altijd samen met een verzoek van een arts. Dit kan de huisarts of een specialist zijn.

Ja. Zonder een legitimatiebewijs mogen wij u niet opnemen op onze locaties. Ook ziekenhuizen en specialisten waar u nog niet bekend bent, kunnen u niet behandelen (met uitzondering van spoedsituaties). Zorg dus dat u een geldig identiteitsbewijs heeft.