Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Continu verbeteren

Continu verbeteren is een belangrijk onderdeel van onze werkcultuur. In die werkcultuur kunnen onze (zorg)professionals leren, innoveren, reflecteren en ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat ons werk waarde heeft voor cliënten en collega’s. Het liefst met zo min mogelijk verspilling.   

Continu verbeteren is ontstaan uit de Lean filosofie. Die past bij onze zorgsector. We stimuleren onze 4500 (zorg)professionals met coaching en opleiding om zelf aan de slag te gaan met Continu verbeteren. Op die manier krijgen ze tips bij het oplossen van problemen op het werk. Dit zorgt voor positieve, tevreden medewerkers.  

Slimme oplossingen 

Binnen Thebe zijn we veel bezig met het ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen van slimme oplossingen. Die moeten het leven van cliënten fijner maken. Ook zetten we ons in om slimmer te werken mét meer werkplezier. Zo willen we de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit gebeurt samen met het vergroten van de waarde van ons werk. Voor cliënten en onze (zorg)professionals. De thema’s ‘zelf’, ‘thuis’ en ‘technologie’ staan hierin centraal. Met deze thema’s willen we de zorg betaalbaar en toekomstbestendig houden. Bij deze uitdaging zullen we de mens áltijd centraal stellen. 

Job Instruction  

Hoe gaat Thebe deze uitdaging dan precies aan? Een mooi voorbeeld is de methode ‘Job Instruction’. Met deze methode leren we (zorg)professionals praktische taken op een krachtige, duidelijke manier aan. Daarnaast organiseren we het werk beter en slimmer. Hiermee verhoogt Thebe de kwaliteit van zorg. Naast onze (zorg)professionals leren we ook cliënten nieuwe vaardigheden aan met ‘Job Instruction’. Zo verbeteren we de dagelijkse zorg en laten we de kwaliteit niet achteruitgaan.