Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Psychiatrie in het verpleeghuis

Psychiatrie in het verpleeghuis is speciaal voor kwetsbare cliënten met complex gedrag. 

U komt in aanmerking voor psychiatrische zorg als u verschillende (complexe) problemen heeft. Denk bijvoorbeeld aan sociale problemen, een verslaving, een psychiatrische aandoening of extreme gedragsproblemen. Bij Thebe kijken we verder dan de problemen die u heeft. De nadruk ligt altijd op wie u bent, en wat u wel kunt. Zo blijft u actief. En leidt u uw eigen leven. Waar nodig met de gespecialiseerde zorg en behandeling van onze medewerkers. 

Meer informatie

Lees hieronder meer over Psychiatrie in het verpleeghuis.

Op onze locatie Thebe Heilaarstaete in Breda bieden we zorg, begeleiding en behandeling aan 4 groepen cliënten.  

 1. Cliënten met het syndroom van Korsakov
  U heeft het syndroom van Korsakov. Dat betekent dat u door vitaminetekort lichamelijke problemen en hersenschade opliep. Meestal wordt dit veroorzaakt door langdurig alcoholmisbruik. Vaak zorgt dit voor geheugenproblemen en spanning, faalangst en onzekerheid. We bieden u graag passende zorg. Daarom werken we bij Thebe volgens de zorgstandaard Korsakov. We gebruiken daar vijf ‘k’s’ bij: 
  • Kort: we gebruiken kort en bondig taalgebruik. 
  • Concreet: we sluiten aan op uw leefwereld, in het hier-en-nu. We vermijden onduidelijke situaties. 
  • Consequent: we benaderen u altijd hetzelfde. Ook wanneer de situatie veranderd.
  • Continu: er is regelmaat. In uw zorg, begeleiding en dagelijkse activiteiten.
  • Creatief: we zoeken naar creatieve oplossingen, die bij u passen. 
 1. Begeleid wonen in het verpleeghuis
  Met begeleiding bent u in staat om zelf de regie te voeren over uw leven. U woont voor een groot deel zelfstandig. Wij geven u alleen begeleiding en sturing, waar u dat nodig heeft. 

 2. Zorgbehoefte en psychiatrie in het verpleeghuis
  Uw behoefte aan lichamelijke en/of psychische zorg neemt toe. Daardoor bent u steeds minder in staat zelf de regie te voeren. Wij kijken altijd naar uw situatie. Wat betekent dit voor de zorg en behandeling die u nodig heeft? Ook kijken we naar wat u wel kunt. En stimuleren we u zoveel mogelijk zelf te doen. Wij stemmen daarbij onze zorg zoveel mogelijk af op uw wensen en behoeften.

 3. Mensen met psychiatrische ziektebeelden en complex gedrag
  U heeft een chronische psychiatrische aandoening. Hiervoor is geen vervolgbehandeling mogelijk. Moeilijk gedrag zorgt ervoor dat u uw leven niet kunt leiden zoals u dat wilt. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen mogelijkheden heeft. Daarom stellen wij u als mens centraal. We gaan uit van uw kracht. En van wat u nog wel kunt. In aanvulling daarop bieden we de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Door goed naar u te kijken en te luisteren, maken we een plan op maat. 

Visie
Bij Thebe staat u als mens centraal. Wij proberen te begrijpen wie u bent. Dat is voor ons het uitgangspunt voor alles wat we doen. We kijken verder dan uw problemen en bieden u de zorg die past bij uw situatie. Met een multidisciplinair team onderzoeken we uw zorgvraag. Dat betekent dat verschillende specialismen in een team betrokken zijn bij uw zorgvraag. Zo versterken onze behandelaars elkaar en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Wij werken ook intensief samen met onze partners in ons vakgebied. We helpen u, samen met uw naasten, zoveel mogelijk zelf te doen. Uw kracht en uw mogelijkheden staan hierbij centraal. Zo blijft u uw eigen leven leiden. 

Innovatie
Er zijn steeds meer mensen die psychiatrie in het verpleeghuis nodig hebben. Om de expert in de regio te zijn en te blijven, werken wij samen met partners. Denk bijvoorbeeld aan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze samenwerking is uniek. In het nieuwe gebouw Thebe Heilaarstaete zijn zowel Thebe als GGZ aanwezig. Ook zijn wij lid van het kennisnetwerk Korsakov. Daarnaast werken we aan erkenning als regionaal expertisecentrum Korsakov. Verder zijn we aangesloten bij de landelijke werkgroep Gerontopsychiatrie. In deze werkgroep wisselen experts uit heel Nederland hun expertise en ervaring uit.