Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Alliantie VGZ

Sinds 2021 heeft Thebe een alliantie ‘Zinnige Zorg’ met zorgverzekeraar VGZ.  Sinds het begin van die samenwerking, werken Thebe en VGZ veel samen. Samen zoeken we naar andere oplossingen om de zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden. Initiatieven die de kwaliteit verbeteren én die tegelijk kosten en mankracht besparen. Zo creëren we meerwaarde voor cliënten en voor professionals. Deze samenwerking heeft al een aantal interessante en succesvolle projecten opgeleverd. 

Ondersteuner Thuis 

Vanuit het idee dat ouderen langer en prettiger zelfstandig thuis blijven wonen is er nagedacht over een ondersteuningsaanbod op maat voor ouderen. Daarom introduceerden we een nieuwe functie binnen Thebe: de Ondersteuner Thuis.  

De Ondersteuner Thuis is iemand met een zorghart die er is om de cliënt en de mantelzorger te ondersteunen. Een zorgopleiding is in deze functie niet verplicht. Het gaat om ondersteuning in de vorm van helpen met boodschappen, samen koken, maar ook het stimuleren om hobby’s en sociale contacten weer op te pakken. Door deze functie wordt de mantelzorger ontlast en krijgt de mantelzorger meer rust. Ook wordt een opname naar het verpleeghuis uitgesteld. Uit de pilot blijkt dat cliënten gemiddeld een half jaar langer thuis wonen. 

Lees ook de folder Ondersteuner Thuis

Verpleegkundig adviesgesprek 

Tijdens het Verpleegkundig Adviesgesprek bekijkt de wijkverpleegkundige de behoefte van de cliënt en gaat samen met hem of haar op zoek naar mogelijke oplossingen. Dat kan een geschikt hulpmiddel zijn om zelfstandig verder te kunnen, maar ook bijvoorbeeld een verwijzing naar een andere zorg- of welzijnsorganisatie. Belangrijk verschil met het “gewone” indicatiegesprek is dat het gesprek ook aangeboden wordt als er geen ruimte is om zorg te bieden. Natuurlijk heeft een cliënt de keuze om wel of niet van dit aanbod gebruik te maken. 

Opvangzak katheter 

Thebe zag dat het beleid rondom het verwisselen van de opvangzak van de blaaskatheter niet duidelijk was. Bij de ene cliënt werd de opvangzak een keer per week vervangen, bij een andere twee keer en bij sommigen zelfs dagelijks. Gemiddeld werd de opvangzak vier keer per week vervangen. Er werd gekeken naar onderzoek in beschikbare wetenschappelijke literatuur en ervaringen van de zorgverlener en natuurlijk de cliënt. Hieruit bleek dat de kans op een urineweginfectie gelijk blijft als de opvangzak één keer per week vervangen wordt. Daardoor is de cliënt minder afhankelijk van zorg en heeft daardoor meer vrijheid. Verpleegkundigen en verzorgden houden meer tijd over voor andere zorg. 

Slimme thermometer  

Een te hoge of juist te lage temperatuur kan voedsel en medicijnen onbruikbaar maken. Daarom wordt door verpleegkundigen of verzorgenden de temperatuur van de voedingskoelkast wekelijks handmatig gemeten en de temperatuur van de medicijnkoelkast dagelijks. Deze worden daarna op een lijst geregistreerd per afdeling.  

Door de inzet van de slimme thermometer wordt, in plaats van handmatig meten, de temperatuur vanzelf uitgelezen op afstand. De coördinator gastvrijheid krijgt automatisch een signaal via een e-mail/SMS/Whatsapp als de temperatuur afwijkt. Het uitgangspunt is dat de verpleegkundigen of verzorgenden meer tijd kunnen besteden aan de zorg. Ook wordt op deze manier voedsel- en medicijnverspilling tegengegaan. Als de temperatuur afwijkt, wordt er namelijk gelijk een signaal gegeven. Verder zijn problemen direct aantoonbaar zodat de koel- en vrieskasten tijdig vervangen kunnen worden.