Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Het Potentieel Pakken (HPP)

Thebe wil als werkgever dat iedereen op een gezonde en prettige manier kan werken. Het creëren van een plezierig en gezond werkklimaat voor professionals, waarin je met alle contractvormen prettig kunt werken en van waarde bent, is de doelstelling.

Thebe is in 2020 gestart met de Stichting Het Potentieel Pakken in een proeftuinfase. Op dat moment kwam dat voort uit het inzicht dat als iedere medewerker in de sector Zorg en Welzijn 1 uur in de week meer zou gaan werken, de personele tekorten opgelost zouden zijn. De nieuwsgierigheid zat hem in de vraag: ‘Als het zo simpel zou zijn, waarom doen we dat dan niet?’. De grootste les uit de proeftuinfase was dat het om veel meer gaat dan alleen het verhogen van de contracturen. Thebe heeft daarom gekozen om wel door te gaan met Het Potentieel Pakken, maar het wel specifiek voor Thebe door te ontwikkelen. Daardoor is de doelstelling van het vergroten van de contracturen van hoofdvangst naar bijvangst verschoven en vooral voor wie dat wil.

De grootste drijfveer achter het Potentieel Pakken is het werken aan gezond en plezierig werken: beter passende diensten, betere verspreiding van het werk en vooral kijken naar wat we doen en waarom. Dit alles vanuit het oogpunt: als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.

5 Veranderthema's

Binnen Het Potentieel Pakken zijn er 5 veranderthema’s. Deze zijn:

  1. Anders werken & Anders denken (de Bedoeling)
  2. Samen werken met anderen
  3. Teamsamenwerking, neuzen dezelfde kant op
  4. Gezond, modern en realistische plannen & roosteren
  5. Contractgrootte en financiële gevolgen bespreekbaar maken

In deze 5 veranderthema’s zit het potentieel waar we samen met de teams naar op zoek zijn. Met HPP pakken we dit potentieel binnen Thebe. Hiermee willen we de zorgprofessionals behouden, wat weer ten goede komt aan de toegankelijkheid van zorg voor de mensen die dat echt nodig hebben.