Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op: 0900-8122

Contact

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Thebe wordt op diverse manieren onderzoek gedaan met als doel de zorg te verbeteren.

Wetenschapscommissie

Binnen Thebe is een wetenschapscommissie actief. Dit team uit meerdere vakgebieden beoordeelt interne en externe onderzoeksvoorstellen. De commissie stimuleert onderzoek en maakt het toegankelijk binnen de organisatie. Vijfjaarlijks wordt de kennisagenda voor Thebe opgesteld en uitgevoerd, in samenwerking met alle collega’s van Thebe. Ook worden studenten binnen Thebe bijgestaan in de uitvoering van hun eindopdrachten. Waar mogelijk wordt gekeken om de resultaten binnen Thebe uit te voeren of verder te onderzoeken.

Samenwerking met de wetenschap

Voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten is Thebe verbonden aan de academische netwerken UKON (Radboud Universiteit) en de Academische werkplaats Ouderenzorg Tranzo (Universiteit van Tilburg). Daarnaast wordt altijd de verbinding gezocht met hogescholen zoals Avans en Fontys en de landelijke kenniscentra van verschillende doelgroepen.