Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Longverpleging

Met een chronische longaandoening of allergische klachten omgaan vraagt om aanpassing. Vanuit uw eigen ervaring of met hulp van familie en vrienden lukt dit misschien al heel goed. Heeft u aanvullende begeleiding nodig? Dan is de longverpleging van Thebe een optie. Een gespecialiseerde longverpleegkundige komt bij u thuis voor zorg op maat.

De longverpleegkundige kan u helaas niet genezen. Hij of zij geeft advies, instructie en voorlichting over uw aandoening. Daarbij komen onderwerpen als leefstijl, inhalatiemedicatie en zuurstofgebruik aan bod. Hierdoor leert u zelf zo goed mogelijk met uw aandoening omgaan. Zo verminderen klachten en verbetert de kwaliteit van leven.  

Wanneer kunt u voor longverpleging bij Thebe terecht? 

Met een chronische longaandoening of allergische klachten doet u er zelf alles aan uw klachten hanteerbaar te maken. Misschien krijgt u hierbij ook hulp van uw familie of vrienden. Heeft u voor uw luchtwegklachten extra begeleiding nodig? Dan is longverpleging bij u thuis een mogelijkheid. 

Het aantal huisbezoeken voor longverpleging en de duur van de afspraken, bepalen we in overleg. Dit is afhankelijk van uw situatie.  

Uw huisarts of een specialist in het ziekenhuis kan u verwijzen naar de longverpleegkundige. Ook kunt u zelf contact opnemen met de longverpleegkundige als u daar behoefte aan heeft. Hier is geen verwijzing voor nodig. 

Vergoeding van uw zorg 

Ontvangt u nog geen zorg? Dan vraagt u een gesprek aan met de wijkverpleegkundige. Hiervoor kunt u het formulier 'Zorg aanvragen' invullen. In dit gesprek bepaalt zij uw indicatie voor de zorg. Als blijkt dat u zorg nodig heeft, vragen wij de indicatie aan. Hierbij vergoedt de zorgverzekeraar alle kosten. U betaalt zelf niets. Ook uw eigen risico wordt niet gebruikt.  

Heeft u al een indicatie, bijvoorbeeld omdat u op de wachtlijst staat voor een woonzorgcentrum? Dan is longverpleging thuis mogelijk, terwijl u uw verhuizing afwacht. Wij regelen de aanpassing van uw indicatie. De kosten van de longverpleging worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl. 

Longverpleging  -  stap voor stap

U leest hier wat u moet doen om longverpleging aan te vragen.

Stap 1

Zorg aanvragen

U, uw familie of mantelzorger, of uw arts kunnen longverpleging bij Thebe aanvragen. U vraagt longverpleging aan via de website en per mail. Klik op de knop ‘Zorg aanvragen’ en vul het contactformulier in. Mailen naar longverpleegkundige kan via: longverpleegkundige@thebe.nl. De longverpleegkundige belt u binnen 2 weken na uw aanvraag. Samen plant u een huisbezoek.

Wat u van ons mag verwachten

 • Vragen over uw aanvraag 
  Heeft u vragen over de aanvraag? U kunt de longverpleegkundigen bellen via 088-1171065.

Wat wij van u verwachten

 • Benodigde gegevens 
  Bij de aanvraag hebben wij uw burgerservicenummer (BSN) en uw naam, adres en woonplaats nodig. Beschrijf ook wat uw zorgvraag is.
Stap 2

Afspraak met longverpleegkundige

De longverpleegkundige komt bij u thuis voor een gesprek. U vertelt hoe het met u gaat en wat uw klachten zijn. De longverpleegkundige kijkt vervolgens wat u samen kunt doen om uw klachten te verminderen. Ook adviseert zij over hoe u het beste met uw klachten en aandoening omgaat. Na het gesprek maakt de longverpleegkundige een verslag. Hierin beschrijft zij wat is besproken, en welke adviezen u kreeg. U kunt dit verslag altijd teruglezen.  

Heeft u na dit gesprek meer begeleiding nodig van de longverpleegkundige? Dan maakt zij een zorgplan voor u. Hierin staat wat uw klachten zijn, welke medicijnen u nodig heeft en welke doelen u heeft.  

Wat u van ons mag verwachten 

 • Zorgplan opstellen 
  Wij stellen het zorgplan op en wij houden het zorgplan tijdens de behandeling bij. Zo weet iedereen hoe het met u gaat en welke zorg u nodig heeft.
 • Zorgplan inzien 
  De informatie die in het zorgplan staat is vertrouwelijk. Alleen u (en met toestemming uw mantelzorger of naaste), het buurtteam en de huisarts mogen het zorgplan inzien.
 • Inloggegevens zorgplan
  U kunt uw zorgplan altijd bekijken. U leest uw zorgplan via PUUR. van jou. Hiervoor ontvangt u inloggegevens. Met deze inloggegevens heeft u toegang tot het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten 

 • Uw levensstijl 
  We geven u graag passend advies. Pas uw levensstijl niet aan voor de afspraak. Zo spelen we goed in op wat u nodig heeft.
Stap 3

De juiste indicatie

Voor longzorg heeft u een indicatie nodig. Een indicatie beschrijft welke zorg u precies nodig heeft. Deze indicatie regelen wij voor u. Ontvangt u al zorg waar u een indicatie voor heeft? Dan kijken wij of de zorg past binnen de huidige indicatie. Als dit niet past, vragen wij een nieuwe indicatie voor u aan.

Wat u van ons mag verwachten 

 • Indicatie regelen
  Wij regelen de juiste indicatie voor u. U hoeft hier niets voor te doen.

Wat wij van u verwachten 

 • Stel uw vragen gerust 
  Heeft u vragen? Neem dan contact op met de longverpleegkundige. 
Stap 4

Start zorg

Heeft u na het startgesprek meer begeleiding nodig van de longverpleegkundige en is het zorgplan gemaakt? Dan beginnen wij direct met uw longzorg. Wij geven u meer informatie en advies over bewegen, voeding en medicijnen. Zo helpen wij u om zo goed mogelijk met uw klachten om te gaan. Heeft u last van allergische klachten? Dan geven wij u advies over inrichting van uw woning. Allergische klachten verminderen vaak al met een paar aanpassingen in huis. Samen maken we een actieplan. Zo herkent u een allergische aanval op tijd en weet u hoe u moet handelen. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Hoe vaak komen de longverpleegkundigen? 
  Het aantal huisbezoeken voor longverpleging en de duur van de afspraken, bepalen we in overleg. Dit is afhankelijk van uw situatie.  
 • Dezelfde professional bij u thuis 
  U ontvangt altijd zorg van dezelfde longverpleegkundige. Zij is volledig op de hoogte van uw situatie.

Wat wij van u verwachten 

 • Blijf niet met vragen zitten 
  Heeft u vragen of bent u bang voor een benauwdheidsaanval? Neem dan gerust contact met ons op. 
 • Niet roken 
  Wij vragen u niet te roken wanneer de longverpleegkundige aanwezig is.
Stap 5

Verhuizen

Is er plek op uw voorkeurslocatie? Dan laten wij de kamer aan u zien. Gaat u akkoord met deze kamer? Dan verhuist u binnen een week. In principe regelt u de verhuizing en het vervoer zelf. Wij geven u tips zodat u niets vergeet.

Wat u van ons mag verwachten 

 • Uw kamer
  In uw kamer is sanitair, een bed en een kledingkast aanwezig. 

Wat wij van u verwachten 

 • Zelf spullen meenemen
  Wij hopen dat u zich thuis voelt bij ons. Neem gerust uw eigen spullen mee. Zo voelt uw nieuwe plek snel vertrouwd. In de kamer moet wel ruimte blijven voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een rolstoel, rollator en/of tillift.
   
 • Verzekeringen regelen
  U houdt uw eigen ziektekostenverzekering aan. Ook wanneer u bij Thebe woont. Zo bent u verzekerd voor bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis of bezoek aan een specialist. Thebe sluit voor u een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering af. De voorwaarden vraagt u op bij het Servicecentrum van Thebe.