Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Psychiatrische problemen

U kampt met sociale problemen, verwaarlozing of ernstige gedragsproblemen. Thebe ondersteunt u in zo’n situatie. Het liefst doen we dat bij u thuis. Wanneer dit echt niet kan, is wonen bij Thebe een mogelijkheid. Dat kan bij Thebe Lucia in Breda. De medewerkers hier zijn gespecialiseerd in psychiatrische aandoeningen. Denk aan wanen, hallucinaties of stemmingsstoornissen. Onze zorg en begeleiding passen we aan op wat u nodig heeft. We helpen u zoveel mogelijk zelf te doen. Zo blijft u altijd uw eigen leven leiden. Waar u ook woont. 

Als u bij Thebe komt wonen, bent u in goede handen. We hebben veel kennis en deskundigheid op het gebied van ouderen met psychiatrische problemen. Daardoor weten wij hoe we u kunnen begeleiden, verzorgen en behandelen. U krijgt bij ons de multidisciplinaire zorg die bij u past. Dit betekent dat u zorg krijgt van gespecialiseerde verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en therapeuten die nauw met elkaar samenwerken.  

Voor u zorg krijgt, beoordelen we uw situatie. Wij kijken daarbij altijd verder dan de problemen die u heeft. Wat kunt u zelf? Hoe kunnen uw naasten helpen? En waar heeft u hulp bij nodig? De nadruk ligt altijd op wat u wel kunt. Zo blijft u actief. En leidt u uw eigen leven. Ook wanneer u bij Thebe woont. 

Uw zorg kan bestaan uit gespecialiseerde verpleging, behandeling en revalidatie. We werken daarbij samen met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en Novadic Kentron (verslavingszorg).  

Psychiatrische aandoeningen -  stap voor stap

Het liefst woont u thuis. Met de juiste hulp en begeleiding lukt dat misschien nog goed. Toch kan het zijn dat thuis wonen door uw psychiatrische aandoening niet meer lukt. Uw huisarts, specialist of psycholoog kan u dan aanmelden voor wonen en zorg bij Thebe. Samen met u, uw naasten en uw verwijzer bekijken wij welke zorg bij u past.  

Ook onderzoeken we waar u het beste terecht kunt. Thebe heeft een afdeling met meer eigen regie. Op een andere afdeling krijgt u juist meer specialistische zorg en aansturing. Daarnaast is er speciale zorg voor cliënten met het syndroom van Korsakov.  

Vertoont u actief verslavingsgedrag? Of is behandeling voor een psychiatrische aandoening door de psychiatrie nodig? Dan kunt u (nog) niet bij Thebe terecht.  

Stap 1

Aanmelden

Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan komt u in aanmerking voor zorg voor ouderen met een psychiatrische aandoening. In een indicatie staat op welke zorg u recht heeft.  

Uw huisarts, specialist of psycholoog verwijst u naar ons. Deze verwijzer meldt u via onze website, telefonisch of via ZorgDomein bij ons aan. Thebe beoordeelt vervolgens of de zorgvraag past bij wat wij bieden. Het aanvragen verloopt altijd via de verwijzer. U kunt dit niet zelf doen.  

Wat u van ons mag verwachten

 • Beoordelen zorgaanvraag
  Komt de aanvraag bij ons binnen? Dan bekijken wij of we de zorg kunnen leveren. U hoeft hiervoor niets te doen.

Wat wij van u verwachten

 • U hoeft niets te doen
  De verwijzer regelt uw zorgaanvraag. U hoeft niets te doen.
Stap 2

Na de aanmelding

Helaas is er vaak een wachtlijst voor wonen en behandelen van ouderen met een psychiatrische aandoening. Wilt u weten hoe lang de wachtlijst is? Neem dan telefonisch contact met ons op.  

Staat u bovenaan de wachtlijst? U hoort van ons als er een kamer vrij komt. Wij vertellen u dan waar u terecht kunt en wanneer u kunt verhuizen. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Een kijkje nemen 
  Bent u benieuwd naar onze locatie? Neem dan gerust een kijkje. Laat ons vooraf wel weten dat u komt. Dan maken we met u een afspraak. Zo kunnen we u goed ontvangen en onze locatie goed laten zien. 
 • Thuisgevoel 
  Wij helpen u uw eigen thuis te creëren. Bij de verhuizing mag u kleine meubels en persoonlijke spullen meenemen.

Wat wij van u verwachten 

 • Wij helpen u graag 
  Heeft u vragen? Stel ze dan gerust. Wij staan u graag te woord. 
 • Zorgen voor uw huisdier
  Neemt u graag uw huisdier mee? Dat mag. Voorwaarde is dat u zelf voor het dier zorgt. Daarnaast moeten directe medebewoners geen bezwaar of allergie hebben voor het dier. 
Stap 3

Start zorg

Op de dag dat u naar Thebe verhuist starten wij met uw zorg. U maakt kennis met uw vaste aanspreekpunt. Dat is de eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV-er). Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen.  

Wij leren u graag zo goed mogelijk kennen. Zo weten we precies welke zorg en behandeling u nodig heeft. U maakt ook kennis met uw behandelaars, zoals uw arts en psycholoog. Verder bespreken we met u welke activiteiten u doet binnen en buiten de afdeling. Wij bieden veel mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding.

Kunt u zelf geen beslissingen meer nemen? Dan is uw (wettelijk) vertegenwoordiger ook aanwezig bij het kennismakingsgesprek. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Wij hebben het beste met u voor 
  Wij bieden u een veilige omgeving. Hierbij hebben we aandacht en begrip voor uw emoties, financiële situatie en lichamelijke beperkingen. Bij ons mag u zichzelf zijn.
 • Wij zien de mens achter de aandoening 
  We kijken verder dan uw aandoening. Wat kunt u zelf? En waar heeft u hulp bij nodig? De nadruk ligt altijd op wat u wel kunt. Wij ondersteunen u hierbij.

Wat wij van u verwachten 

 • Houden aan huisregels 
  Op de afdeling gelden huisregels. Wij gaan ervan uit dat u deze respecteert.
Stap 4

Evaluatie

U woont 6 weken bij Thebe. Wij plannen dan een overleg in. Hier zijn in ieder geval de specialist oudergeneeskunde en de psycholoog bij. Als het nodig is, nodigen we ook andere behandelaars uit.  

Tijdens het gesprek onderzoeken we of de zorg die u krijgt, bij u past. En natuurlijk hoe we de zorg verder kunnen verbeteren, als dat nodig is. Ook uw naaste of wettelijk vertegenwoordiger is bij het overleg aanwezig. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Afstemming 
  Wij plannen dit gesprek samen met u in.

Wat wij van u verwachten 

 • Kan het beter? Geef het aan 
  Kunnen wij de zorg verbeteren? Meld dit dan tijdens dit gesprek. Wij doen ons best om met onze zorg zo goed mogelijk bij u aan te sluiten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen:

De woonvorm waar uw familielid/relatie verblijft, is gesloten. Dat betekent dat hij of zij de afdeling alleen onder begeleiding af kan. Zo verdwaalt uw familielid/relatie niet in of rond het huis. Bezoek kan een zorgmedewerker vragen de deuren te openen.

De Wet zorg en dwang (art 21) gaat over opname en behandeling tegen iemands wil. Er staan verschillende regels in de wet. Bijvoorbeeld dat de wet geldt wanneer iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen. Als dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier weggenomen kan worden. En als iemand zich niet uit eigen beweging laat opnemen. 

Dit kan het geval zijn bij mensen met een psychiatrische aandoening of een gevorderd stadium van dementie. 

Is iemand door zijn ziektebeeld (bijvoorbeeld dementie) of door een psychiatrische aandoening niet meer in staat is om voor zichzelf zorgen? Of is diegene een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving? Dan is opname op basis van de Wet Zorg en Dwang mogelijk. Dit betekent dat iemand terechtkomt op een gesloten omgeving. Dat kan de locatie zijn, of de afdeling. Is er een aanvraag voor een plaats op een gesloten afdeling? Het CIZ bepaalt dan of de Wet zorg en dwang aan de orde is. 

U staat onder bewindvoering. Dat betekent dat uw financiën en rechten beheerd worden door iemand anders. Dit gaat bijvoorbeeld om uw uitkering, afspraken over schulden, en om het beheer van uw geld.