Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Samenwerking ketenpartners

Binnen Thebe vinden we het belangrijk om altijd goed te weten wat er om ons heen gebeurt en daarbij betrokken te zijn. Daarom zorgen we ervoor dat er veel samenwerkingsverbanden zijn, zowel bij ons als met de partners en zorgorganisaties om ons heen. Zo kunnen we gezamenlijk de zorg op de beste manier inrichten.  

Hieronder een aantal nieuwe ideeën die aan dit doel bijdragen: 

Woonzorgcentra en wijkverpleging binnen Thebe 

Woonzorgcentrum De Hoogt is samen met de wijkteams in Alphen een samenwerking aangegaan met de gemeente, dagopvang en huisartsen. Samen wordt er beter ingespeeld op de wensen van inwoners van Alphen zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 

Watsnjoe 

Watsnjoe is een platform ondersteund met een website en een plek waar collega’s elkaar op de hoogte stellen van nieuwigheden, mislukkingen en goede nieuwe ontwikkelingen door onder andere webinars, filmpjes en (vaak georganiseerde) bijeenkomsten. 

Watsnjoe is een gezamenlijk initiatief van Thebe, Mijzo en De Wever. Het startte in 2021 met een overkoepelend innovatiecongres. Het doel hiervan was om mooie voorbeelden, initiatieven en vernieuwingen met elkaar te delen en medewerkers en vrijwilligers te inspireren. Een congres voor, door en met medewerkers.  

Warme Overdracht

In Midden-Brabant werken we samen met ETZ in Warme Overdracht. Dit is bedoeld om de overgang van ziekenhuis naar wijkverpleging te verbeteren, zodat de zorg vanuit het ziekenhuis naar huis perfect overgaat (en ook andersom bij een opname vanuit de thuissituatie). 

Alliantie Zinnige Zorg VGZ 

Eind 2020 heeft Thebe een Alliantie Zinnige Zorg met VGZ gesloten. In 2021 zijn we aan de slag gegaan met onderwerpen voor verbetering van de zorg. Klik hier voor meer informatie hierover. 

RONAZ 

Natuurlijk mogen we de samenwerking in de regio binnen het RONAZ niet vergeten. Een samenwerking om te zorgen voor goede afspraken over maatregelen rondom het coronavirus in de langdurige zorg en thuiszorg in Brabant. Met als resultaat directe lijnen met ziekenhuizen, goede communicatie met collega’s en goede informatievoorziening voor zorgprofessionals en cliënten. 

Samen richting geven 

Twaalf organisaties in de ouderenzorg in Midden-Brabant werken samen aan vitale en sociale zorg voor ouderen. Lees er hier alles over.  

Transmurale Zorg in Breda 

Thebe is samen met andere partijen in de regio Breda de samenwerking aangegaan om een gezamenlijke droom waar te maken: zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek voor kwetsbare ouderen. Dit samenwerkingsverband heet Transmurale Zorg Breda (TMZ). Het doel is voorkomen dat ouderen te snel in het ziekenhuis terechtkomen en dat alles na het ziekenhuisverblijf soepel verloopt. Lees er hier alles over.  

Zorgnetwerk Midden-Brabant

Samen met andere partijen in de regio Tilburg is Thebe de samenwerking aangegaan om de zorg en behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt in overleg met zorgvragers, mantelzorgers en zorgprofessionals en in afstemming met partners zoals gemeenten, verzekeraars, welzijnsorganisaties en woningbouwcoöperaties. Lees er hier alles over.