Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact op: 0900-8122

Contact

Observatieafdeling Heilaarstaete

U woont thuis en ervaart verschillende problemen op psychiatrisch of lichamelijk gebied al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. Door de onduidelijkheid over de oorzaak is het lastig om te komen tot een goede diagnose en behandeling. Dan kan een tijdelijk verblijf bij Observatieafdeling Heilaarstaete hulp bieden.

Tijdens uw opname op de Observatieafdeling Heilaarstaete brengt een gespecialiseerd team van Thebe en GGz Breburg uw hulpvraag in kaart. Zij voeren gesprekken met u en doen onderzoek. Het doel is dat u na een verblijf van maximaal 6 weken met een passend advies weer naar huis keert. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt er vanuit de thuissituatie gericht gezocht naar een passende woonvorm.

Multidisciplinair team

Bij Observatieafdeling Heilaarstaete staat een multidisciplinair team voor u klaar, met onder andere zorgpersoneel, activiteitenbegeleider, specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, psychiater, verpleegkundig personeel, maatschappelijk werk en overige disciplines (bijvoorbeeld  ergotherapeut / fysiotherapeut). Binnen het team wordt kennis vanuit verschillende werkvelden gecombineerd, waardoor er gericht gekeken kan worden naar de best passende zorg in de huidige thuissituatie.

Uw verblijf

Tijdens uw verblijf proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw leefwereld. Wat u zelf kan, moet u zelf blijven doen. En wat (even) niet meer kan, valt misschien (deels) toch weer aan te leren. We bieden specialistisch maatwerk, met respect voor u, uw situatie en uw naasten. U verblijft op een kamer met eigen sanitair. Per 10 kamers is er een gezamenlijke woonkamer. De begeleiding werkt vanuit deze woonkamer, zodat ze altijd nabij zijn.

Unieke samenwerking Thebe en GGz Breburg

Observatieafdeling Heilaarstaete is de eerste observatieafdeling in Nederland waarin kennis uit de VVT- en psychiatrische zorg gebundeld wordt. De synergie die daarbij behaald wordt, komt ten goede aan de cliënten , mantelzorgers en ketenpartners.

Informatie voor verwijzers

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over Observatieafdeling Heilaarstaete of een cliënt aanmelden? Lees dan deze folder