Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Feiten en cijfers

Mensen met passie en hart voor hun vak. Dát zijn de medewerkers en vrijwilligers van Thebe. Zij helpen cliënten graag om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Maar de wereld om ons heen verandert. Dat heeft ook invloed op de zorg. En op de manier waarop wij onze zorg leveren. Op deze pagina leest u meer over wat dit voor Thebe betekent. 

Bent u vooral op zoek naar cijfers over Thebe? Klik dan op een van de volgende links:

De zorg is sterk in beweging. Jaarlijks komen er meer ouderen bij. Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen. Pas wanneer ze intensieve, gespecialiseerde zorg en behandeling nodig hebben, verhuizen ze naar een van onze woonzorgcentra. Wij zijn dan altijd duidelijk over welke zorg we kunnen verlenen.  

Het tekort aan personeel in de zorg raakt Thebe ook. De vraag naar deskundig personeel wordt de komende jaren alleen maar groter. Het is een uitdaging om goed personeel te werven in deze krappe arbeidsmarkt. Daar bereiden we ons goed op voor.  

Opleiden en werven 

Zo biedt Thebe leerplekken met deskundige begeleiding voor studenten. Samen met onderwijsinstellingen zetten we Zorg Innovatie Centra op. Daarnaast hechten we veel waarde aan het opleiden van zij-instromers. Met andere organisaties stomen we hen in een kort traject klaar als zorgprofessional. Tot slot werven we nieuwe medewerkers via wervingscampagnes. Op die manier willen we mensen warm maken voor het werken bij Thebe en in de zorg.   

Intern is veel aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Met een ontwikkelprogramma kunnen medewerkers zich verder ontplooien als professional. Zo spelen ze beter in op de veranderende behoeften van de cliënten. We brachten in beeld welke capaciteit en kwaliteit nu en in de toekomst nodig is in een team. Op basis daarvan stelden we een kader vast. Dat geeft richting bij het maken van keuzes. Dat doen we samen met de medewerkers, behandelaren, cliënten(raden) en mantelzorgers. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is medebepalend voor keuzes die we maken. De inzet van medewerkers is natuurlijk afhankelijk van welke zorg en ondersteuning we op een locatie verlenen. 

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis  

Door het landelijk tekort aan geschoold personeel, is er niet altijd een optimale bezetting. Wij realiseren ons dat we veel van onze medewerkers vragen. Mede daarom helpen we cliënten met onze zorgverlening zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Hebben mensen zorg nodig die wij écht niet kunnen bieden in de thuissituatie? Dan kan het wonen op een van onze woonzorglocaties een uitkomst zijn. Daar bieden wij cliënten, met hulp van naasten, een thuis. Ook hier blijven cliënten zo lang en zo veel mogelijk zelfstandig.

Organogrammen Thebe

Bij Thebe verlenen we zorg aan cliënten volgens onze visie; ‘De Bedoeling’. Ook de organisatiestructuur en het ‘organogram’ zijn daarop aangepast. Eerst hanteerden we het zogenaamde ‘harkmodel’. Nu gebruiken we een model dat recht doet aan onze werkwijze. Het is een cirkel waarin de cliënten, familie en mantelzorgers het hart vormen. Zij worden ondersteund door onze medewerkers en vrijwilligers, bij wie samenwerking en zorg centraal staan. 

Daarnaast heeft Thebe sinds 2024 ook een nieuwe organogram voor de Juridische Structuur. Deze is hier te bekijken.