Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact op met ons servicecentrum.

Direct zorg aanvragen

088 - 11 77 430

Huis van de Buurt: een zinvolle besteding van uw dag

Voor iedereen is het belangrijk om een fijne dag te hebben. Woont u zelfstandig en vindt u het fijn om met andere mensen in contact te komen? U bent van harte welkom bij onze inlooppunten.

Wat is een Huis van de Buurt precies?  

Een Huis van de Buurt is een activiteitencentrum in de wijk. U loopt binnen voor een kop koffie, een warme maaltijd, of u neemt deel aan activiteiten. Iedereen is welkom.  

Het Huis van de Buurt is een initiatief van verschillende organisaties, zoals Mijzo, de Wever, Maria-Oord en Contour de Twern. Door een bezoek aan een Huis van de Buurt komt u met hen in contact. Zo kunt u bijvoorbeeld ook doorstromen naar dagbesteding. Het Huis van de Buurt draagt op deze manier bij aan de kwaliteit van leven van mensen in de wijk.   

In ieder Huis van de Buurt werken professionals van de verschillende organisaties, naast studenten, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers.

Activiteitenprogramma’s 

Wij bieden vijf verschillende activiteitenprogramma’s, met ieder een eigen thema. Er is altijd een activiteit die bij u past. U kunt kiezen uit de volgende activiteitenprogramma’s:

  • Sport en bewegen
  • Cultuur
  • Creativiteit
  • Sfeer en ontspanning
  • Natuur en buitenleven

Locaties huis van de buurt / dagbesteding

Op verschillende locaties in Midden- en West-Brabant biedt Thebe dagbesteding. Zie op deze pagina aan de linkerkant voor het overzicht. 

Wanneer kunt u terecht bij een Huis van de Buurt van Thebe?

U kunt naar een Huis van de Buurt van Thebe als u bijvoorbeeld geheugenproblemen of lichamelijke problemen heeft. Of als u het moeilijk vindt om uw dag zinvol in te vullen. Met de verschillende activiteitenprogramma’s helpen wij u meer structuur in uw dag te brengen.

Op onze locaties zijn professionele zorgverleners aanwezig. Zij bieden zorg en ondersteuning bij de activiteiten wanneer u dat nodig heeft. Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Een indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente.

De gemeente vergoedt een groot deel van de kosten. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan komt u in aanmerking voor dagbesteding. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

Bekijk ook de folder Huis van de buurt

Huis van de buurt / Dagbesteding - Stap voor stap

Hier leest u welke stappen u moet zetten om voor dagbesteding bij een van de locaties in aanmerking te komen. 

Stap 1

Stap 1: Contact WMO-loket van de gemeente

Past dagbesteding van Thebe bij u? Dan heeft u een indicatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Op de website van www.regelhulp.nl vindt u het Wmo-loket in uw gemeente. Bij het Wmo-loket maakt u een afspraak voor een ‘keukentafelgesprek’. Er komt dan iemand van de gemeente bij u langs om vast te stellen welke zorg u nodig heeft.

Wat u van ons mag verwachten

Stel uw vragen
Wij helpen u graag. Heeft u vragen over aanvraag van de indicatie? Neem dan contact met ons op. 

Wat wij van u verwachten

Burgerservicenummer
Bij de aanvraag van de indicatie heeft u uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer staat op uw rijbewijs, paspoort en identiteitsbewijs. Neem één van deze documenten mee naar het Wmo-loket.

Uw gegevens
Bij de aanvraag heeft de gemeente uw naam, adres en woonplaats nodig. Neem deze gegevens mee naar de afspraak.

Stap 2

Stap 2: Afspraak met de gemeente

Heeft u een aanvraag gedaan bij het Wmo-loket? Dan komen medewerkers van de gemeente bij u thuis langs voor een keukentafelgesprek.

In dit gesprek bepalen de medewerkers van de gemeente of u een indicatie krijgt voor dagbesteding. Ook bepalen zij hoe zwaar deze indicatie is. De zwaarte van de indicatie wordt uitgedrukt in een budget. Hoe zwaarder de indicatie, hoe hoger het budget en hoe vaker u naar dagbesteding kunt.

Tijdens het keukentafelgesprek geeft u aan bij welke zorginstelling u graag dagbesteding afneemt. Gaat uw voorkeur uit naar Thebe, dan kunt u vóór het keukentafelgesprek een rondleiding krijgen bij Thebe. Zo krijgt u een goed beeld hoe dagbesteding er bij ons uitziet.

Wat u van ons mag verwachten

Akkoord dagbesteding
Na het gesprek ontvangt u per post een akkoord. In dit akkoord staat de zwaarte van de indicatie en de instelling waar u dagbesteding wilt ontvangen.

Wat wij van u verwachten

Aanwezige bij gesprek
Wij raden u aan uw mantelzorger of een naaste uit te nodigen voor het keukentafelgesprek. Als u geheugenproblemen heeft, is dat verplicht.

Zelf contact opnemen
Als u de indicatie heeft ontvangen, neemt u zelf contact op met Thebe om de dagbesteding te starten.

Stap 3

Stap 3: U heeft een Wlz-indicatie en woont nog thuis

Heeft u al een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en woont u nog thuis? Dan kunt u ook naar dagbesteding van Thebe. Dagbesteding aanvragen kan op twee manieren. U klikt op de knop ‘Zorg aanvragen’. U vult dan een aanmeldingsformulier in. Dagbesteding aanvragen kan ook telefonisch. Bel hiervoor het telefoonnummer onder de knop ‘Zorg aanvragen’.

Voor dagbesteding bij Thebe zijn geen wachttijden. Als u ons belt, maken wij binnen één werkweek een afspraak met u. U komt dan bij ons langs voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met een van onze medewerkers. 

Wat u van ons mag verwachten

Wij helpen u graag
Heeft u vragen over dagbesteding vanuit de Wlz? Neem dan contact met ons op door te klikken op de knop 'Zorg aanvragen'. 

Stap 4

Stap 4: Kennismakingsgesprek

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek leren wij u graag kennen. Zo weten wij welke zorg u nodig heeft tijdens dagbesteding. Ook kunt u aangeven wat u leuk vindt om te doen. U kunt kiezen uit sport en bewegen, cultuur, creativiteit, sfeer en ontspanning en natuur en buitenleven.

Wat u van ons mag verwachten

Stel uw vragen
Heeft u een vraag over dagbesteding bij Thebe? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat wij van u verwachten

Zorgovereenkomst tekenen
Na het gesprek krijgt u van ons een zorgovereenkomst. Leest u deze overeenkomst goed door. Tijdens uw eerste bezoek aan de dagbesteding ondertekent u de overeenkomst.

Stap 5

Stap: 5 Plan van aanpak

Tijdens uw eerste zes weken bij ons, maken wij samen met u een plan van aanpak. In dit plan van aanpak beschrijven wij de doelen die u wilt bereiken. Ook noteren wij afspraken in dit plan. Verder kijken wij naar wat uw hobby’s zijn en wat u leuk vindt om te doen. Zo weten wij precies welk activiteitenprogramma het beste bij u past.

Wat u van ons mag verwachten

Vertrouwelijke informatie
De informatie die in het zorgplan staat is vertrouwelijk. Met uw toestemming mogen ook uw mantelzorger of naaste, het buurtteam en de huisarts het lezen.

Inzicht in uw zorgplan
U kunt uw zorgplan altijd inzien met de applicatie Zorg van Jou. U ontvangt van ons inloggegevens voor toegang tot het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten

Vervoer naar dagbesteding
Kunt u zelf onze locatie niet bereiken? Dan regelen wij taxivervoer voor u. Hier kan een kleine vergoeding voor worden gevraagd. 

Stap 6

Stap 6: Start definitieve zorg

Na 6 weken dagbesteding, is het plan van aanpak af. Wij leerden u inmiddels kennen. We weten welke zorg u nodig heeft en wat u leuk vindt om te doen. Vanaf nu start de definitieve dagbesteding. Hierbij is het belangrijk dat u weer een herkenbare dagstructuur vindt en dat u samen met andere mensen actief bezig bent.

Wat u van ons mag verwachten

Geheugentraining
In de activiteitenprogramma’s zitten ook activiteiten verwerkt die uw geheugen trainen.

Professionele medewerkers
U wordt verzorgd en begeleid door onze professionele zorgmedewerkers.  

Stel gerust uw vragen
Als u een vraag heeft, kunt u die altijd aan de zorgmedewerkers stellen.

Wat wij van u verwachten

Zorg op maat
Wij vragen u om open te staan voor onze activiteitenprogramma’s. Er is altijd iets wat u leuk vindt om te doen.

Meer weten over dagbesteding bij Thebe?

Wij geven u graag meer informatie over dagbesteding, de indicatie of de kosten. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de dagbestedingslocatie van uw voorkeur. Of bel het Servicenummer van Thebe op 088 – 117 74 30.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over dagbesteding. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

U woont thuis en u besteedt uw dag graag zinvol. U heeft hierbij ondersteuning nodig. Voor zinvolle dagbesteding met ondersteuning kunt u terecht bij Thebe.

Heeft u moeite hebben om zelf activiteiten te ondernemen? En/of heeft u weinig sociale contacten? Dan is dagbesteding een optie voor u.

U kiest zelf welke activiteit u graag doet. Bijvoorbeeld creatieve activiteiten, spel of beweging, muziek maken, klaverjassen, bingo of wandelen. Het belangrijkste is dat u doet waar u zich prettig bij voelt.

Deelnemen aan dagbesteding kan met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

De kosten worden voor een groot deel vergoed door de Wmo/Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding.

Dagbesteding aanvragen kan op twee manieren. U kunt het formulier 'zorg aanvragen' invullen. Daarnaast kan het aanvragen van dagbesteding  ook via het telefoonnummer 088 – 117 74 30.

Als u dagbesteding heeft in de gemeente waar u woont, regelt Thebe het taxivervoer voor u. De gemeente vergoedt de kosten.

Ja, voor dagbesteding van Thebe betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen.

Ja, u kunt kiezen voor een warme of een koude maaltijd. Voor een warme maaltijd betaalt u een klein bedrag.

Dat kan, al komt het niet vaak voor. De Wlz-indicatie loopt via het buurtteam en het CIZ. Met het budget dat u krijgt voor dagbesteding, betaalt u ook de kosten voor wijkverpleging. Hierdoor houdt u minder geld over voor dagbesteding. Voor meer informatie kunt u ons bellen.

De openingstijden van de locaties verschillen. Kijk bij de locatie van uw keuze wat de openingstijden zijn.