Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden (algemene voorwaarden) zijn bestemd voor overeenkomsten tussen cliënten en Thebe. Wij maken hier een onderscheid tussen zorg met verblijf en zorg zonder verblijf. 

Wijkverpleging 

Zorg met verblijf 

Zorg zonder verblijf en wonen in een woonzorgcentrum  

Logeerzorg 

  • Logeerzorg Wmo-voorwaarden 
    Dit document is voor cliënten die gebruikmaken van logeeropvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).