Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Oncologie

Een oncologische aandoening heeft impact op uw leven. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Dat komt bijvoorbeeld door vermoeidheidsklachten, pijn, zwakte, onzekerheid of een verminderde eetlust. Ook uw gezin is mogelijk uit balans. 

Misschien gaan de behandelingen met chemo of pijnbestrijding thuis door. Het specialistisch verpleegkundig team van Thebe zorg Thuis kan u deze zorg geven. Dit team bestaat uit oncologisch verpleegkundigen.  

Een Buurtteam in uw wijk kan u thuis ondersteunen. Bijvoorbeeld met dagelijkse zorg. Of met begeleiding in het ziekteproces van u en eventueel uw gezin. 

Mogelijkheden van zorg door het specialistisch verpleegkundig team 

 • Verzorgen insteek PICC-lijn, bloedafname uit de PICC-lijn en afkoppelen van chemopompjes (easypomp). 
 • Flushen van poortsysteem (PAC), bloedafname uit PAC en afkoppelen chemopompjes. 
 • Toedienen vochtinfuus in de palliatieve fase bij oncologische cliënten. 
 • Aansluiten en continueren van morfinepompjes (S.C. of via picc lijn) in de palliatieve/terminale fase bij oncologische cliënten. 
 • Aansluiten en voortzetten van pijnpompjes d.m.v. intrathecale toediening via een PAC. Dit betekent dat uw medicatie rechtstreeks in het vocht rond de hersenen en het ruggenmerg terechtkomt. 
 • Wond/drain zorg en psychische begeleiding van cliënten met een chirurgische ingreep bij mammacarcinoom. 
 • Toedienen van bloedtransfusie thuis. 

Een specialist of huisarts vraagt deze zorg aan bij Thebe. 

Zorg door het Buurtteam in uw wijk 

 • Hulp bij de dagelijkse verzorging, wondzorg, drainzorg, sondevoeding zorg, blaaskatheterzorg, zorg rondom tracheacanule. 
 • Adviseren in leefstijl, omgaan met vermoeidheid en voeding. 
 • Inzet van sociaal netwerk, gespecialiseerde zorgverleners zoals maatschappelijk werk, oncologisch fysiotherapeut, diëtiste, pedicure. 
 • Samenwerken met uw huisarts en alle overige zorgverleners. 

De wijkverpleegkundige bespreekt tijdens een verpleegkundig adviesgesprek de hoeveelheid zorg met u. 

Het ziekenhuis, de huisarts, u zelf of iemand uit uw directe omgeving vraagt de zorg voor u aan. 

Locaties waar we deze zorg bieden