Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Tijdens uw leven liep u hersenletsel op. Dat heeft impact op uw leven en op uw omgeving. Bij Thebe kunt u terecht voor gespecialiseerde zorg, begeleiding en ondersteuning. We helpen u zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Zo blijft u altijd uw eigen leven leiden.

Er zijn twee soorten niet-aangeboren hersenletsel: traumatisch hersenletsel en niet-traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel ontstaat door een klap op het hoofd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een ongeluk. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Een hersenbloeding 
 • Een hersentumor
 • Een behandeling van een hersentumor 
 • Een hersenvliesontsteking 
 • Zuurstofgebrek (door bijvoorbeeld een hartstilstand) 

Door uw hersenletsel begrijpt u dingen misschien lastiger. Of bent u uw kennis, herinneringen en geheugen (gedeeltelijk) kwijt. Mogelijk lukt het u niet meer om goed informatie te verwerken of problemen op te lossen. De behoefte aan zorg en begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel verschilt per persoon. 

Thebe heeft veel ervaring met de behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Of u nou 25 of 70 bent, bij Thebe bent u altijd welkom. Samen met u en uw familie helpen wij u om zoveel mogelijk te doen wat u altijd deed. We gaan uit van uw eigen kracht. Wat lukt nog zelf? Welke hulpmiddelen heeft u nodig? En wat kunnen uw naasten betekenen? Zo maken we een plan op maat. En stemmen wij onze zorg  zo goed mogelijk af op uw wensen, behoeften en mogelijkheden.  

NAH+ 
Wanneer er naast het niet-aangeboren hersenletsel ook nog sprake is van bijkomende problemen, dan spreekt men van NAH+.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) -  stap voor stap

Wanneer thuis wonen met uw hersenletsel echt niet meer gaat, is wonen bij Thebe een optie. Wij bieden gespecialiseerde zorg en behandeling aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Alle leeftijden zijn bij ons welkom. Ook voor volwassenen met een aangeboren handicap is er gespecialiseerde zorg en begeleiding.  

Hier leest u hoe welke stappen u kunt verwachten als u zich aanmeldt voor zorg met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Stap 1

Zorg aanvragen

Vraagt u wonen en behandelen van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel aan? Dat kan op twee manieren: via de website of telefonisch. Ga naar het formulier 'Zorg aanvragen' en vul het in. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 0900-8122 of bellen naar de locatie van uw keuze. Hier vindt u een overzicht van de locaties. 

Vraagt het revalidatiecentrum, het ziekenhuis, de huisarts of een andere organisatie de zorg voor u aan? Dan hoeft u niets te doen. Na de aanvraag nemen wij contact met u op. We plannen dan een oriëntatiegesprek. Dit gesprek gebeurt vaak telefonisch. Tijdens het gesprek bespreken wij wat u nodig heeft aan zorg en wonen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Vragen stellen
  Heeft u vragen over de aanmelding of over wonen bij Thebe? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Wat wij van u verwachten

 • Gegevens
  Bij de aanmelding hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), uw naam, adres en woonplaats nodig. Zoek deze voor uw aanmelding alvast op.
Stap 2

Indicatie regelen

U komt bij Thebe wonen. Door uw niet-aangeboren hersenletsel heeft u zorg en begeleiding nodig. De zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarom is een indicatie nodig. In de indicatie staat welke zorg u nodig heeft.  

Heeft u nog geen indicatie? Dan vraagt u deze aan via de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Hulp nodig
  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de indicatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee. 

Wat wij van u verwachten 

 • Gegevens bij u in de buurt
  Voor het aanvragen van de indicatie heeft u uw burgerservicenummer (BSN) en uw naam, adres en woonplaats nodig. Zoek deze gegevens voor uw aanvraag daarom alvast op.  
Stap 3

Aanmelden locatie 

Onze zorg en begeleiding voor u is maatwerk. We kijken hiervoor goed naar uw indicatie, wensen en (zorg)behoeften. Wat heeft u nodig, en wat past bij u? Daarom plannen we eerst een kennismakingsgesprek met u.  

Tijdens dit gesprek maken we afspraken over de zorg die u krijgt. We beoordelen of uw vraag past bij wat wij kunnen bieden. En welke locatie en setting hier het best aan voldoen. Dit doen we aan de hand van uw indicatie, uw medische gegevens en uw medicatie. Heeft u al een actueel zorgplan? Dan gebruiken we dit ook. 

Na het kennismakingsgesprek stellen we een locatie aan u voor. Komt de locatie overeen met uw wensen? Dan plannen we de verhuisdatum. Wilt u liever eerst gaan kijken? Dan organiseren we een rondleiding. Is er geen plaats op uw voorkeurslocatie? Dan zetten wij u op de wachtlijst. Wij kijken dan samen met u welke zorg nodig is om deze periode te overbruggen.  

Wat u van ons mag verwachten 

 • Vragen stellen
  Wij nemen de tijd voor u. Als u vragen heeft, stel ze dan gerust.

Wat wij van u verwachten 

 • Gegevens aanleveren 
  Tijdens het kennismakingsgesprek gebruiken wij uw indicatie, uw medische gegevens en informatie over uw medicatie. Leg deze documenten alvast voor ons klaar. Op deze manier kunnen wij u zo goed mogelijk helpen. 
Stap 4

Verhuizen

Is er plek op uw voorkeurslocatie? Dan laten wij de kamer aan u zien. Gaat u akkoord met deze kamer? Dan verhuist u binnen een week. In principe regelt u de verhuizing en het vervoer zelf. Wij geven u tips zodat u niets vergeet.

Wat u van ons mag verwachten 

 • Uw kamer
  In uw kamer is sanitair, een bed en een kledingkast aanwezig. 

Wat wij van u verwachten 

 • Zelf spullen meenemen
  Wij hopen dat u zich thuis voelt bij ons. Neem gerust uw eigen spullen mee. Zo voelt uw nieuwe plek snel vertrouwd. In de kamer moet wel ruimte blijven voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een rolstoel, rollator en/of tillift.
   
 • Verzekeringen regelen
  U houdt uw eigen ziektekostenverzekering aan. Ook wanneer u bij Thebe woont. Zo bent u verzekerd voor bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis of bezoek aan een specialist. Thebe sluit voor u een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering af. De voorwaarden vraagt u op bij het Servicecentrum van Thebe.
Stap 5

Start zorg

U bent verhuisd. Uw zorg en begeleiding passen we aan op wat u nodig heeft. We helpen u zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Daarom woont u met mensen die ongeveer hetzelfde kunnen. Zo leveren we voor iedereen de beste zorg.  

We onderscheiden 3 groepen:

 • U kunt nog heel veel zelf. U bent actief, sociaal en minder gevoelig voor prikkels. U heeft zorg en begeleiding op afstand nodig. Verder woont u zo veel mogelijk zelfstandig in een appartement met meerdere kamers.
 • U heeft balans en rust nodig. U vindt het moeilijk om structuur aan te brengen in uw dag. Wij begeleiden u daarbij. U woont graag in een kleine groep. Ook wordt u het liefst op een directe manier benaderd. U woont zo veel mogelijk in een eigen appartement.
 • Veel zelf regelen lukt niet meer. U heeft behoefte aan veiligheid. Daarnaast heeft u continu toezicht, zorg en begeleiding in de buurt nodig. U woont in uw eigen kamer en u maakt gebruik van de gezamenlijke huiskamer. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • U heeft een vast aanspreekpunt
  Op de afdeling heeft u een vast aanspreekpunt. Bij hem of haar kunt u terecht met vragen of opmerkingen.

Wat wij van u verwachten 

 • Maak een keuze voor uw tandarts
  U kunt bij uw eigen tandarts blijven. Ook kunt u uw mondzorg regelen via de tandartsen van Thebe. 

Meer informatie

Lees hieronder meer over Niet-aangeboren hersenletsel.

Wij bieden gespecialiseerde zorg en behandeling aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Alle leeftijden zijn bij ons welkom. Bij sommige mensen is herstel na niet-aangeboren hersenletsel nog mogelijk. Zij komen in aanmerking voor cognitieve neurorevalidatie, geriatrische revalidatie en/of reactivering. 

Cognitieve neurorevalidatie gaat over het vergroten van uw zelfredzaamheid. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. Of dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt wonen.  

Visie
Bij ons staat u als mens centraal. Wij geloven dat iedereen mogelijkheden heeft en keuzes kan maken. Ook met niet-aangeboren hersenletsel. We helpen u zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Zo blijft u altijd uw eigen leven leiden. We luisteren aandachtig naar uw wensen en behoeften. Zo zorgen wij ervoor dat u zoveel mogelijk blijft doen wat u gewend bent. Uiteraard helpen wij u graag met de dingen die u niet meer zelf kunt, met ondersteuning van uw naasten. 

Innovatie 
Onze professionals zijn ervaren in het behandelen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Als partner in verschillende netwerken, vergroten wij steeds onze kennis. Op landelijk niveau werken wij samen met het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), het Kennisplein Gehandicaptensector, Tranzo, Expertisenetwerk NAH+ en EENnacoma. 

Samenwerken in de regio
Regionaal werken wij samen met het NAH-netwerk West- en Midden-Brabant. Door de samenwerking weten zorgorganisaties in de regio van elkaar welke mogelijkheden er zijn. Hierdoor krijgt u altijd de best passende zorg. Ook werken we mee aan innovaties in ons vakgebied. Wij doen mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar het verloop van niet-aangeboren hersenletsel. Dit gebeurt samen met de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Samen met Welzorg en het Revalidatiecentrum Leijpark dragen we bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van technische hulpmiddelen. Zoals besturing met de oogbol en tongbesturing. 

Kennisuitwisseling in de langdurige zorg is belangrijk, zeker voor de mensen die behoren tot de Laag Volume Hoog complexe doelgroepen. Samen met De Wever en Mijzo richten we ons op 6 van deze doelgroepen. In dit overzicht kun je eenvoudig zien welke organisatie specialistische kennis heeft over een specifieke doelgroep. Het overzicht biedt een doelgroepomschrijving, in- en exclusiecriteria voor de specialistische woonafdelingen en praktische contactgegevens om vragen te stellen of advies in te winnen. Ons doel is om de opgebouwde kennis en expertise over deze specialistische doelgroepen te delen met samenwerkingspartners in de regio.