Meer informatie?

Neem dan contact op met Karin Vink

Team en talentontwikkeling

Thebe wil talent nog meer in kunnen zetten op essentiële zorg en zo de zorg toegankelijk houden. Belangrijk is dat we huidige medewerkers boeien en binden én een werkgever zijn die interessant is voor nieuwe collega’s. Thebe wil een werkgever zijn die medewerkers op 1 zet en waar ieders talent tot zijn recht kan komen.

We zetten nu in op:

  • Vertrouwen geven op bekwaam zijn zet de medewerker op 1; handelen vanuit professionele autonomie
  • Werken aan 1 Thebe, 1 taal, 1 team met een gezamenlijk doel en met dezelfde kaders
  • Als team van elkaar te leren en investeren in interdisciplinair samenwerken
  • Vervolg op Het roer om in de wijk en De Bedoeling in de woonzorg locaties

Kijk op de pagina projecten om te zien welke projecten er zijn.