Meer informatie?

Neem dan contact op via: Béathe van den Berghe

De Bedoeling in de praktijk

De Bedoeling is het vertrekpunt van hoe wij als organisatie naar leven en zorg kijken. Wij vinden het erg belangrijk dat iedere medewerker en vrijwilliger denkt en handelt vanuit de Bedoeling. Daarom gaan we jullie helpen om de Bedoeling verder in de praktijk te brengen. In 2024 komen er bijeenkomsten met (zorg)teams, familie en naasten, bewoners/cliënten, vrijwilligers en behandelaars. We starten in de woonzorglocaties.

Wat hebben we eind 2024?
Iedere (zorg)medewerker, vrijwilliger, bewoner, familie en naaste bij Thebe weet en begrijpt wat de Bedoeling van Thebe is. We hebben mooie stappen gezet richting samenwerken aan zelf, thuis en technologie.

Wie krijgt hiermee te maken?
Alle (zorg)medewerkers, bewoners, familie, naasten en behandelaars van Thebe. 

Wanneer start het programma?
We zijn inmiddels gestart met de eerste locaties. Wil je weten wanneer jullie team aan de slag gaat? Vraag dit dan aan je manager of managementassistent.

Bij wie kun je terecht met vragen?
Heb je vragen over het programma? Neem dan contact op met de projectleider Béathe van den Berghe of vraag je manager. 

Toolbox
Voor dit programma is een toolbox gemaakt. Hierin vind je alle hulpmiddelen: uitleg, draaiboek, brieven richting familie etc. Klik hier om direct naar de toolbox te gaan. 

Waarom doen we dit programma?
De zorg verandert en samenleving verandert met meer ouderen en minder medewerkers. Daarom is Thebe haar dienstverlening - stap voor stap - aan het aanpassen. Wij geloven dat mensen regie over hun eigen leven willen houden; niemand wil graag afhankelijk zijn van een ander. De nadruk leggen we daarom vanuit de Bedoeling op zelf, thuis en technologie. Samen kijken we naar wat wél kan om zo onafhankelijk mogelijk te blijven, waar de cliënt ook woont!

Om dit mogelijk te maken, willen we alle zorgmedewerkers helpen om in de praktijk aan de slag te gaan met de Bedoeling. Zo kunnen we – ook in de toekomst – met ons zorghart, blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Brabant.